Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Těžař dříví motomanuální
Platnost standardu: od 24.10.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Těžba dřeva motorovými pilami, odkorňování kmenů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést směrové kácení stromů motorovou pilou Praktické předvedení
b Předvést odvětvování a krácení dlouhých kmenů na sortimenty Praktické předvedení
c Popsat význam „záseku“, „hlavního řezu“ a „nedořezu“ při kácení stromu Ústní ověření
d Popsat a prakticky předvést zásady BOZP Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Předvést odkornění pomocí motorového loupáku Praktické předvedení
f Popsat zvláštní případy kácení (dvojáky, zavěšené, polomy) a jeden z těchto případů předvést Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sortimentace vytěžených kmenů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést sortimentaci vytěžených kmenů na expedičních skladech nebo na odvozním místě Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Provádění výchovných zásahů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a popsat postup ve výchovných zásazích do 40 let a nad 40 let věku porostu – zásady organizace na pracovišti, rozvržení práce v určených dřevinách Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Seřizování, ošetřování a údržba motorové pily

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat části motorové pily, vysvětlit její údržba a vyjmenovat přehled nejčastějších poruch Ústní ověření
b Vyměnit řezací lištu a řetěz motorové pily Praktické předvedení
c Předvést broušení řetězu motorové pily Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyhotovování výkazů o práci v lese a měření dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést měření ležícího dříví Praktické předvedení
b Předvést práci s kubírovacími tabulkami a zaevidovat získané hodnoty v pracovních výkazech Praktické předvedení
c Předvést adjustaci vytěženého dříví Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=100969&kod_sm1=43).

 

Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je předložení platného osvědčení pro práci s motorovou pilou.

Zkouška proběhne ve dvou částech a to v praktické a teoretické. Praktickou část je nutné absolvovat v lesním porostu a na lesním skladu a to při dodržení všech bezpečnostních předpisů, kde je možné ověřit znalost měření a dovednost práce s motorovou pilou. Uchazeč předvede kácení stromu, odvětvování a krácení surového kmene na sortimenty. Uchazeč též v lesním porostu předvede výměnu řetězu motorové pily včetně jeho nabroušení. Teoretická část proběhne částečně také v lesním porostu nebo v kancelářském zázemí lesního závodu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Lesní společnost Královský Hvozd, a. s.

Triumfa Energo, s. r. o.

Lesy České republiky, s. p.