Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Instalatér a topenář

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Na úplnou profesní kvalifikaci Instalatér (kód:36-52-H/01) navazuje profesní kvalifikace Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (kód:36-148-H).

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Instalatér (36-52-H/01) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace 36-003-H 3
Topenář 36-004-H 3
Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení 36-005-H 3