Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Elektrotechnické a strojně montážní práce (26-99-E/03) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Elektrické rozvody 26-009-E 2
Elektrická zařízení 26-010-E 2
Elektrické instalace 26-008-E 2