Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Kožešník

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Kožešník (32-53-H/01) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených skupin profesních kvalifikací .

Kráječ kožešinových dílců 32-005-H 3
Šička kožešinových výrobků 32-006-H 3