Úplná profesní kvalifikace

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Košíkář a pletař

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikaci Košíkář a pletař (33-99-H/11) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Košíkář a pletař 33-052-H 3