Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Pracovník pro recyklaci
Platnost standardu: od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Pracovník pro recyklace (28-99-H/14) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Pracovník pro recyklaci vozidel s ukončenou životností (autovraků) 28-071-H 3
Pracovník pro recyklaci elektroodpadu 28-070-H 3

Vztahy s dalšími kvalifikacemi