Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Truhlář nábytkář
Platnost standardu: od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v průvodní dokumentaci výroby nábytkového dílce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou výrobní dokumentaci v listinné nebo elektronické formě, orientovat se v technickém popisu, ve značení materiálů, v kótování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Nastavování a spouštění pásových brusek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit brusný pás dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Upnout a seřídit brusný pás na pásovou brusku Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu pásové brusky, ověřit přítomnost a správnou funkci bezpečnostních a ochranných prvků Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést nastavení pásové brusky, zejména výšku pracovního stolu podle opracovávaného dílce v souladu s dodanou výrobní dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
e Spustit pásovou brusku Praktické předvedení a ústní ověření
f Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nastavování a spouštění hranových brusek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit brusný pás dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Upnout a seřídit brusný pás na hranovou brusku Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu hranové brusky, ověřit přítomnost a správnou funkci bezpečnostních a ochranných prvků Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést nastavení hranové brusky, zejména výšku pracovního stolu a pozici vodicích prvků podle opracovávaného dílce v souladu s dodanou výrobní dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
e Spustit hranovou brusku Praktické předvedení a ústní ověření
f Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spouštění a nastavování širokopásových brusek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit brusné pásy dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Upnout a seřídit brusné pásy na pásovou brusku Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu širokopásové brusky, ověřit přítomnost a správnou funkci bezpečnostních a ochranných prvků Praktické předvedení a ústní ověření
d Spustit širokopásovou brusku Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést nastavení širokopásové brusky podle opracovávaného dílce v souladu s dodanou výrobní dokumentací, především výšku pracovního stolu resp. tloušťku dílce, rychlost posuvu, polohu brusných agregátů Praktické předvedení a ústní ověření
f Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Broušení na pásových bruskách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat připravený dílec před vložením na pracovní plochu pásové brusky Praktické předvedení a ústní ověření
b Obrousit čtvercový nebo obdélníkový dílec na pásové brusce Praktické předvedení a ústní ověření
c Obrousit tvarový dílec na pásové brusce Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat kvalitu broušení dílce Praktické předvedení a ústní ověření
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Broušení na hranových bruskách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat připravený dílec před vložením na pracovní plochu hranové brusky Praktické předvedení a ústní ověření
b Obrousit boční plochy čtvercového nebo obdélníkového dílce na hranové brusce Praktické předvedení a ústní ověření
c Obrousit boční plochy tvarového dílce na hranové brusce Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat kvalitu broušení dílce Praktické předvedení a ústní ověření
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Broušení na širokopásových bruskách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat připravený dílec před vložením na transportní pás širokopásové brusky Praktické předvedení a ústní ověření
b Obrousit dílec na širokopásové brusce Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat kvalitu broušení dílce Praktické předvedení a ústní ověření
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní údržba pásových brusek včetně výměny a seřízení brusných pásů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Očistit brusku od usazeného dřevního prachu Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu a základní údržbu brusky, zejména bezpečnostních prvků, mazacích míst a doplnit maziva podle mazacího plánu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyměnit a seřídit brusný pás Praktické předvedení a ústní ověření
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní údržba hranových brusek včetně výměny a seřízení brusných pásů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Očistit brusku od usazeného dřevního prachu Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu a základní údržbu brusky, zejména bezpečnostních prvků, mazacích míst a doplnit maziva podle mazacího plánu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyměnit a seřídit brusný pás Praktické předvedení a ústní ověření
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní údržba širokopásových brusek včetně výměny a seřízení brusných pásů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Očistit brusku od usazeného dřevního prachu Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu a základní údržbu brusky, zejména bezpečnostních prvků, mazacích míst a doplnit maziva podle mazacího plánu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyměnit a seřídit brusné pásy Praktické předvedení a ústní ověření
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady vzniklými při broušení v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést úklid pracoviště po skončení práce Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsoby třídění a skladování odpadu vzniklého při dané činnosti s důrazem na vzniklý nebezpečný odpad Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Ověřování kritérií bude spojeno v navazující činnosti vedoucí k opracování 15 kusů nábytkových dílců za použití různých druhů a tlouštěk materiálů (polotvrdá dřevovláknitá deska /MDF deska/, MDF lakovaná deska základovou nátěrovou hmotou, dřevotřískové a dřevovláknité desky, překližka, laťovka, dýhovaná dřevotřísková deska /DTD/, laminovaná DTD, masivní hranoly, spárovka) s využitím běžně používaných technologických postupů a při dodržování standardně dovolených tolerancí.

Konečné opracování dílců je určeno pro čalouněný nábytek (hranoly z masivu), pro ostatní nábytek je určena úprava tloušťky materiálu (například tloušťku materiálu upravit z 18 mm na 16,4 mm pro přípravu na laminátování - 2 laminátů o tl. 0,8 mm), broušení dýhy a masivu pod základní nátěry, broušení mezivrstev mezi laky atd.

 

Při hodnocení úkolů je třeba zaměřit se zejména na precizní splnění všech odborných kompetencí.

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku i k časovému hledisku zvládání operací.

 

Pracovník si na zkoušku přinese vlastní ochranný oděv a pracovní obuv..

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a. s.

Dřevotvar Jablonné nad Orlicí

Dřevařský magazin

SŠ stavebních řemesel Brno-Bosonohy