Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Hospodyně v domácnosti
Platnost standardu: Od 28.1.2014 do 5.4.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 5.2.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Organizace práce a systém úklidu v domácnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady pravidel rychlého úklidu Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat denní, týdenní a generální úklid s ohledem na požadavky klienta a popsat způsoby údržby jednotlivých místností Písemné a ústní ověření
c Identifikovat a vysvětlit barevné kódování úklidových pomůcek (barevný program) Ústní ověření
d Vysvětlit podstatu a předvést zvládnutí nadstandardních prací v domácnosti (úklid a údržba lednic a mrazniček, stlaní a převlékání postelí, čištění a údržba bot) Ústní ověření a praktické předvedení
e Zajišťovat opravy a údržbu v domácnosti externími dodavateli podle požadavků klienta Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady správné manipulace s chemickými koncentráty a naředěnými přípravky Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit zásady správné údržby a bezpečného uložení pomůcek Písemné a ústní ověření
c Zvolit vhodné chemické a dezinfekční přípravky a nadávkovat je podle zadání oblasti úklidu, četnosti úklidu a případných speciálních požadavků klienta a zdůvodnit jejich výběr Praktické předvedení a ústní ověření
d Spočítat spotřebu a určit správné dávkování daných prostředků na jednu dávku, případně na denní dávku při zadání míry znečištění a použitého materiálu Praktické předvedení (výpočet) a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba, příprava a kompletace, údržba a čištění pomůcek a strojů včetně pomůcek BOZP

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné úklidové pomůcky a zkompletovat je, připravit, zkompletovat a zkontrolovat příslušné stroje s ohledem na určený druh úklidu, danou četnost úklidu, použitý materiál a míru znečištění Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit, připravit a obléct pomůcky BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést zásady kontroly strojů před prací a po práci Písemné a ústní ověření
d Popsat obsah a rozsah údržby úklidových pomůcek a strojů Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit zásady správného a bezpečného skladování a uložení strojů a pomůcek Písemné a ústní ověření
f Vysvětlit a předvést manipulaci s elektrickým zařízením ve vztahu k nebezpečí úrazu elektrickým proudem Praktické předvedení a ústní ověření
g Provést čištění elektrozařízení (vypínačů, zásuvek, elektrických strojů atd.) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Identifikace základních materiálů podlah, nábytku, zařízení a volba vhodných technologických postupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat materiály připravené v místě zkoušky Ústní ověření
b Zdůvodnit, které typy chemických prostředků je možné používat na dané materiály a které nelze používat z důvodu narušení nebo poškození materiálu Ústní ověření
c Určit správný technologický postup podle četnosti úklidu, druhu použitého materiálu i zařízení a míry znečištění Ústní ověření
d Zdůvodnit zvolený technologický postup podle četnosti úklidu, druhu použitého materiálu a míry znečištění Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění úklidu sociálních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uklidit toalety, bidety a pisoáry Praktické předvedení a ústní ověření
b Uklidit umyvadla, sprchové kouty a (masážní) vany Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyčistit a ošetřit kliky, vypínače, baterie, světelné zdroje, větráky, zrcadla, parapety a topení Praktické předvedení a ústní ověření
d Uklidit obklady a dlažby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění mopování tvrdých podlahových ploch

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést suché stírání podlahových ploch Praktické předvedení a ústní ověření
b Mopovat různými mopy, popsat způsoby mopování v různých prostorách vč. odstraňování lokálních znečištění Praktické předvedení a ústní ověření
c Ručně čistit podlahové plochy padem a kartáčem v rámci periodické údržby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění běžné údržby kobercových podlahových ploch a čalounění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat a odstraňovat skvrny z textilií a koberců Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysát správným postupem kobercové plochy Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysát správným postupem čalounění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění údržby nábytku, zařízení a ploch do 1,5 m a nad 1,5 m

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odstranit prach z vodorovných a svislých částí nábytku a zařízení do 1,5 m a nad 1,5 m vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
b Umýt a vlhce setřít vodorovné a svislé částí nábytku a zařízení do 1,5 m a nad 1,5 m vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
c Navoskovat a naleštit dřevěné povrchy nábytku a zařízení vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
d Naimpregnovat laminátový nábytek a umělé dýhy vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést běžnou údržbu nábytku vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění čištění a impregnace kůže, koženky a kovových částí zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat a vyčistit kůži a koženku Praktické předvedení a ústní ověření
b Identifikovat typ a vyčistit kovové části zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Naimpregnovat vyčištěnou kůži a kovové části zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění čištění a údržby kuchyňských a jídelních prostor

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést čištění a údržbu varných ploch vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést čištění a údržbu trub vč. mikrovlnných, varných konvic, kávovarů a digestoří vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést čištění a údržbu kuchyňských desek vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést čištění a údržbu a impregnaci nerezových částí zařízení vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést čištění a údržbu myček vč. výběru pomůcek a znalosti vhodnosti nádobí pro různé druhy mytí Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést čištění a údržbu obkladů a dlažeb vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění úklidu a čištění chodeb, schodišť, podest, teras a zimních zahrad

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uklidit a vyčistit podlahy vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyčistit zábradlí vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyčistit sokly, lišty, spodní, boční strany, schody a podstupnice a podesty schodiště v různých režimech úklidu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
d Uklidit a vyčistit zimní zahrady a terasy v různých režimech úklidu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba plnit všechna kritéria.
3

Provádění čištění a údržby skleněných ploch včetně leštění za použití pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Umýt okno ze všech stran včetně rámu, parapetu, případně špalety a vyleštění Praktické předvedení a ústní ověření
b Umýt a vyleštit skleněné dveře, případně zástěny Praktické předvedení a ústní ověření
c Umýt a vyleštit zrcadlové plochy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění praní a žehlení prádla v domácnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat nejběžnější druhy tkanin podle použitého druhu vlákna a popsat jeho způsoby údržby (praní, sušení, chemické čištění) Praktické předvedení a ústní ověření
b Prokázat znalost označení etiket na oděvech Písemné ověření
c Vysvětlit a předvést žehlení různých druhů látek (samet, manšestr, krajky, len, metalické materiály, polyester, pletené oděvy) vč. použití pomůcek Ústní ověření a praktické předvedení
d Vysvětlit a předvést správný technologický postup při žehlení košil a sak Ústní ověření a praktické předvedení
e Vysvětlit a předvést správný technologický postup při žehlení kalhot a oděvů se zipem Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha domácích spotřebičů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy vysavačů a možnosti jejich užívání a předvést jejich obsluhu Ústní ověření a praktické předvedení
b Popsat typy žehliček, žehlicích lisů a parních stanic vč. jejich způsobu použití a údržby Ústní ověření a praktické předvedení
c Vysvětlit a předvést obsluhu myčky nádobí vč. dávkování přípravků Ústní ověření a praktické předvedení
d Vysvětlit a předvést obsluhu pračky a sušičky prádla, popsat druhy, rozdíly a způsoby používání vč. dávkování pracích prášků a aviváží Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Uplatňování základních zásad stolování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost základů stolování při různých příležitostech – praktické předvedení úpravy stolu Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat inventář a předvést způsoby použití (různé příbory, inventář na pokrmy a nápoje) Ústní ověření a praktické předvedení
c Vysvětlit zásady údržby textilií určených ke stolování a převést jejich úpravu Ústní ověření a praktické předvedení
d Prokázat znalost etikety stolování Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost zásad první pomoci při otravách chemickými látkami, poleptání a popálení kůže, poranění kůže, potřísnění očí Písemné a ústní ověření
b Prokázat znalost všeobecných předlékařských opatření, technik umělého dýchání a nepřímé masáže srdce vč. obsahu domácí lékárničky Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést správné techniky provedení prací, aby se předešlo zdravotním problémům v oblasti zad, beder, horních a dolních končetin Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit specifika práce nad 1,5 m a podmínky pro její provádění Ústní ověření
e Vysvětlit postup řešení vzniklých havarijních situací (požár, únik chemie či odpadů, únikové plány) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Aplikování základů psychologie pro hospodyně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady správného chování hospodyně při výkonu její práce vč. prokázání znalosti postavení hospodyně ve vztahu k soukromí klientů Písemné ověření
b Popsat způsoby jednání s klientem i jeho rodinnými příslušníky s důrazem na diskrétnost, znát důsledky dopadů svého jednání Písemné ověření
c Řešit konflikty – popsat, jak jim předcházet a jak je řešit, když nastanou Písemné ověření
d Charakterizovat základní principy hygieny a osobního vystupování při práci v domácnosti Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Orientace v pracovně právních vztazích uplatnitelných v profesním životě hospodyně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat orientaci v občanskoprávním vztahu hospodyně ‒ zaměstnavatel/klient Písemné ověření
b Prokázat všeobecnou orientaci v daňové evidenci potřebné k výkonu profese Písemné ověření
c Prokázat orientaci v pracovněprávních předpisech při způsobení škody nebo zranění při práci v soukromé domácnosti Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Hodnocení bude zaměřeno na dodržení technologických postupů, na zručnost při provádění úkonů a na výslednou kvalitu práce.

Zkouška se může skládat ze dvou časově i prostorově oddělených částí, praktické a teoretické. Autorizovaná osoba rozpracuje kritéria podrobně podle charakteru konkrétních zadaných úkolů, podle typů povrchů, zařizovacích předmětů, nábytku atd. Uchazeči budou zadány činnosti, které jsou obsahem této profesní kvalifikace, jejichž splnění realizuje. Konkrétní úkoly a jejich rozsah určí autorizovaná osoba.

Při posuzování kvality se doporučuje hodnotit podle těchto kritérií:

•Kvalita provedené práce a znalost navázání jednotlivých postupů

•Dodržení požadavků zadání, pokynů výrobců chemických prostředků a úklidových pomůcek

•Technické provedení úklidu a čištění, estetický vzhled uklízených a čištěných ploch podle zadání

Při ověřování odborných způsobilostí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k dodržování předpisů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Domestica, spol. s r. o.

Agentura Domov, spol. s r. o.

Bedenika, s. r. o.