Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zahradník
Platnost standardu: Od 5.11.2012 do 5.11.2018
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 5.9.2018 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Ošetřování rostlin ručním nářadím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést kultivační práce (okopávka, pletí, rytí) a zdůvodnit význam jednotlivých činností Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Řízení a obsluha traktorů a jiné mechanizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připojit kultivační nářadí k traktoru Praktické předvedení
b Kultivovat meziřádkový prostor např. pomocí traktoru a plečky Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Poznávání taxonů květin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit základní druhy květin Praktické předvedení
b Zařadit jednotlivé druhy květin do pěstebních skupin Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Rozmnožování květin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vegetativní množení rostliny a její ošetření po množení Praktické předvedení
b Zdůvodnit technologický postup a uvést další postupy a druhy vegetativního množení Ústní ověření
c Provést výsev květin (do nádoby, pařeniště, na výsevní záhon apod.) a provést ošetření po výsevu Praktické předvedení
d Zdůvodnit technologický postup a uvést další postupy a druhy generativního množení Ústní ověření
e Přepichovat a hrnkovat rostliny ručně i s pomocí hrnkovacího stroje včetně ošetření po přesazení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výsadba a ošetřování různých skupin a taxonů květin během vegetace ve venkovních podmínkách i krytých prostorách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést ošetření rostliny (zálivka, hnojení a přihnojování, zaštipování, vyštipování, přisvětlování, zatemňování, aplikace morforegulátorů, rozestavení, pletí, očištění rostlin apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zdůvodnit zvolený technologický postup Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům okrasných rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologický postup při míchání a aplikaci chemických látek Ústní ověření
b Namíchat ochranný postřik v požadované koncentraci Praktické předvedení
c Provést postřik proti chorobám a škůdcům Praktické předvedení
d Dodržet zásady bezpečnosti práce při manipulaci s chemickými látkami Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sklizeň, třídění, skladování a expedice různých skupin květin a jejich úprava pro prodej

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit květiny pro expedici Praktické předvedení
b Zabalit jednotlivé druhy květin podle požadavků trhu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při přípravě na ověřování kompetencí je zapotřebí respektovat průběh vegetačního roku v zemědělství. Je vhodné, podle stavu počasí a vývoje rostlin, kumulovat vše tak, aby jednotlivé kompetence mohly být ověřeny v nejpříhodnějším období. Současně je vhodné při jejich ověřování postupovat od jednodušších ke komplikovanějším.

Sestava kompetencí pro uznání této profesní kvalifikace je poměrně rozsáhlá – to mimo jiné vypovídá o její profesní náročnosti.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě výsledné práce.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace zahradních společenstev

Střední zahradnická škola Ostrava

Svaz školkařů České republiky

Ovocnářská unie České republiky