Qualification Standard

Autorizující orgán: Ministry of Industry and Trade
Skupina oborů: Art and Applied Art
Povolání: Artistic joiner
Platnost standardu: From 26/4/2016
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientation in technical and artistic documents for making artisanal joinery products

3

Selection of work procedures, way of processing, tools and materials for making artisanal joinery products

3

Making artisanal joinery products according to the artistic designs, technical documentation or a pattern

3

Surface finishing of artisanal joinery products by different techniques

3

Repairs and reconstruction of artisanal joinery products by appropriate techniques and technologies

3

Making inlays, encrusting and marquetry

3

Operation of wood turning machinery and machinery equipment

3

Na tvorbě standardu se podíleli

The qualification standard was prepared by the Sector Council for handicrafts (artisanal). It has been established and licensed for this activity by the Chamber of Commerce of the Czech Republic and the Confederation of Industry of the Czech Republic.

 

Entities represented in the following work group have contributed:

Mendelova univerzita v Brně

Adam Balajka, DiS., OSVČ (řezbář, restaurátor, umělecký truhlář)

Ing. Jaromír Kaláb, OSVČ (soudní znalec v oborech dřeva včetně povrchových úprav, restaurátor bez licence)

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici