Rozšířené vyhledávání Průvodce vyhledáváním

Česky English

Otázka: Jaké odborné či jiné podmínky musí splňovat žadatel o statut autorizované osoby?

Odpověď:

Autorizovanou osobou se může stát fyzická nebo právnická osoba, nebo fyzická podnikající osoba, která vyhoví podmínkám stanoveným zákonem č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Jde zejména o požadavky na odbornou způsobilost a na materiálně technické zabezpečení nutné pro výkon zkoušky. Rozsah rámcově vymezuje hodnoticí standard a zpravidla blíže specifikuje autorizující orgán - ministerstvo, které je odborně příslušné k profesním kvalifikacím, na něž se chce autorizovaná osoba specializovat.

Příslušný autorizující orgán je uveden v každém ze schválených standardů profesních kvalifikací.

Skupina: Autorizované osoby

Plus: 4

Minus: 19

Byla pro Vás tato odpověď užitečná?