Rozšířené vyhledávání Průvodce vyhledáváním

Česky English

Otázka: Kdo může žádat o autorizaci?

Odpověď:

Žádat o autorizaci může právnická osoba, fyzická osoba, nebo fyzická podnikající osoba. Pokud žádá o autorizaci právnická osoba nebo fyzická podnikající osoba, musí v žádosti uvést své tzv. autorizované zástupce, s nimiž má uzavřen pracovně právní vztah. Požadavky stanovené v hodnoticím standardu na odbornou způsobilost pak musí splňovat autorizovaný zástupce.

Pokud žadatel splní všechny požadavky stanovené zákonem č. 179/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání i hodnotícím standardem dané profesní kvalifikace, autorizující orgán mu udělí autorizaci s platností na pět let.

Konkrétní požadavky na autorizovanou osobu pro danou kvalifikaci naleznete v hodnoticím standardu v dalších informacích v části organizační pokyny – v kolonce „ Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby“. 

Skupina: Autorizované osoby

Plus: 19

Minus: 14

Byla pro Vás tato odpověď užitečná?