Rozšířené vyhledávání Průvodce vyhledáváním

Česky English

Otázka: Jak vznikají standardy?

Odpověď:

Proces vytváření standardů se vyvíjí od roku 2005. Standardy vytvářejí zástupci zaměstnavatelů, tzn. skupiny odborníků v sektorových radách nebo jinak ustavených reprezentacích zaměstnavatelů. Tyto odborné skupiny nejprve analyzují potřeby trhu práce pro jednotlivá odvětví, z nichž vyplývají návrhy na vymezení nových profesních kvalifikací.

Návrhy kvalifikačních a hodnoticích standardů profesních kvalifikací vznikají v pracovních skupinách složených z expertů v daném odvětví. Ve standardu se také stanovuje kvalifikační úroveň jednotlivých kompetencí i profesní kvalifikace jako celku. Výchozím zdrojem dat je Národní soustava povolání, metodickou podporu poskytuje odborný pracovník NÚV, který současně zajišťuje, aby standardy byly v souladu s metodikou NSK. Vytvořené návrhy standardů profesních kvalifikací jsou předloženy sektorové radě nebo Koordinační radě, která s nimi vysloví souhlas nebo je vrátí k dopracování. Finální návrhy jsou ještě konzultovány s dalšími odborníky pro danou oblast, aby byla zajištěna jejich kvalita a transparentnost.

Skupina: Standardy a kvalifikace

Plus: 12

Minus: 19

Byla pro Vás tato odpověď užitečná?