Rozšířené vyhledávání Průvodce vyhledáváním

Česky English

Otázka: Co to je NSK a jak se řeší?

Odpověď:

Naplňování Národní soustavy kvalifikací (NSK) je spojeno se dvěma projekty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

V letech 2005–2008 probíhal projekt NSK1, který byl mj. zaměřen na tvorbu profesních kvalifikací nižších úrovní, tedy úrovní 1–3. Kvalifikační a hodnoticí standardy vytvořené v rámci projektu a schválené MŠMT jsou dostupné v informačním systému NSK na adrese www.narodni-kvalifikace.cz. Dokončení naplňování soustavy a rozvoj jejího praktického využívání zajišťuje projekt NSK2, který byl zahájen v květnu 2009. Zaměřuje se na kvalifikace vyšších úrovní, zejména na úroveň 4, odpovídající vzdělávání v oborech vzdělání ukončených maturitní zkouškou. Souběžně jsou rovněž připravovány i kvalifikační a hodnotící standardy pro profesní kvalifikace vyšších úrovní (5–7), jejichž vznik požaduje trh práce.

Skupina: Standardy a kvalifikace

Plus: 43

Minus: 55

Byla pro Vás tato odpověď užitečná?